My home / Inspiration / Guider / Mördarsniglar – så...

Mördarsniglar – så kom de till Sverige på 70-talet

Nu är den en ovälkommen gäst i var mans trädgård. Men varifrån kommer mördarsnigeln och hur lyckas den föröka sig så kolossalt? My Home berättar historien.

Av: Janne Hallman Foto: Thinkstock

Mördarsnigeln är egentligen ett artistnamn. Det korrekta namnet på vårt mest avskydda blötdjur är spansk skogssnigel. Det var nämligen i Spanien den uppmärksammades första gången, i mitten av 1800-talet. Hundra år senare, runt 1950 och fram till 1980, etablerade sig den smutsigt rödbruna skogssnigeln på många platser i Västeuropa. Efter järnridåns fall i början av 90-talet spred den sig i Mellan- och Östeuropa beroende på den ökade handeln. Sedan 1998 vet man att den även förekommer i USA.

Första gången man hittade mördarsniglar i Sverige skedde 1975 i Påarp nära Helsingborg. Året efter fanns den i Askim i Göteborg, och sen har utbredningen långsamt men säkert hållit i sig. Drygt 40 år senare kan man hitta sniglar så långt upp som Umeå.
Att snigeln lyckats breda ut sig över nästan hela Europa och även till USA beror på att den spridits passivt genom att ägg och sniglar följt med transporter av plantor, jord och trädgårdsavfall.

Att snigeln fortplantar sig så drastiskt beror bland annat på att den är hermafrodit, alltså tvåkönad. Oftast parar sig sniglarna med varandra, men den kan alltså även befrukta sig själv. Ett annat skäl är att den producerar stora mängder ägg. Det kan räcka med att ett enda ägg kommer till en ny plats för att en ny population ska uppstå.

 

LÄS MER: Så blir du av med mördarsnigeln – experttipset som funkar

 

I Sverige dör en snigel efter ungefär ett år, men de sniglar som inte hunnit bli könsmogna gräver ner sig för att övervintra i marken eller i komposter. De kommer sedan fram i april-maj och sen är fortplantning och äggläggning snabbt igång.

Studier visar att arten först etablerar sig i en ring runt villaförorter, för att sedan sprida sig in i trädgårdarna. Och eftersom den förökar sig så aggressivt har den blivit till ett gissel för odlare och i trädgårdar. Men öknamnet mördarsnigel beror inte på att den skövlar rabatter, utan att den är kannibal och inte tvekar att äta andra döda sniglar.
De är beroende av hög luftfuktighet och därför mest aktiva om natten eller dagtid vid regnväder. Vid torka håller de sig i hålor i marken. Under längre torrperioder decimeras populationen kraftigt.
Så bästa vapnet mot mördarsniglarna? En riktigt lång och het sommar.

 

LÄS MER: Så tar du kål på mördarsnigeln – 10 bästa sätten