My home / Inspiration / Guider / Svanen, Eko och...

Svanen, Eko och Bra miljöval – det här betyder märkningen

Ekologiskt, Svanen och FSC – det finns certifikat för allt, men vad betyder de egentligen? My Home har benat ut vad de vanligaste märkningarna står för så det blir lättare att köpa klimatsmarta produkter på nästa shoppingrunda.

 

 

Svanenmärkt Foto: Svanmärkt

Svanen är ett av de mest kända miljömärkena och har funnits i 25 år. För att möbler och inredning ska bli Svanenmärkta ställs olika miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet, är testade med avseende på hållbarhet och tillhör de minst miljöbelastande på marknaden. För färger och lacker tas även en hälsoaspekt in i kravet för att få bli Svanenmärkt. De betyder att färgen och lacken inte ska ge upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med. De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. 

 

Ekologiskt

Att en produkt är ekologisk kanske låter lite luddigt. Många konsumenter är inte medvetna om vad som krävs för att en vara ska klassas som ekologisk. En tumregel är att det är producerat enligt EU:s regler för ekologiskt produktion, där man utesluter bekämpningsmedel och kemikalier som är skadliga för miljön. Det finns också regler för hur själva produktionen går till som måste följas för att skapa så liten påverkan på klimatet som möjligt. Man kan säga att det handlar om att utnyttja råvaror och naturresurser som energi, vatten och mark på ett hållbart och långsiktigt sätt. Detta gäller allt från möbler, kläder och hudvårdsprodukter till mat och dryck.

 

EU Ecolabel Foto: Ecolabel.eu

Tidigare kallad EU-blomman. Är det gemensamma europeiska miljömärket och finns idag på ett 30-tal produktområden som handlar om att se produktionen ur ett livscykel perspektiv från råvara till avfall. Utifrån de fastställda kriterierna för olika produktgrupper har utvalda nationella myndigheter i respektive EU-land behörighet att utdela symbolen till olika produkter och tjänster.  Allt från möbler, skor och tv-apparater till hotell och byggnader kan bli godkända av EUs miljömärkning.

 

Bra Miljöval Foto: Naturskyddsföreningen

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning som ingriper allt från försäkringar, transporter, livsmedel och textilier. För att textiler ska genomgå Naturskyddsföreningens märkning krävs det att produkten är tillverkad på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt, det gäller under hela produktionen från fiberråvara till färgning och färdiga textilier. Det betyder att produkterna ska vara tillverkade utan miljöfarliga kemikalier och att energi och naturresurser används på ett klimatsmart sätt. Dessutom ställs det krav på att arbetarna ska ha bra villkor och schysta löner.

 

FSC Foto: FCS

FSC är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC:s regler omfattar miljö, sociala och ekonomiska värden och är framtagna för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers behov av skogen. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till den biologiska mångfalden och urfolkens rättigheter och traditioner. FSC ser också till att människor som lever i och av skogen får möjlighet att nå nya marknader, på så sätt hjälpa dem att bekämpa fattigdom.

 

LÄS MER: Så plastbantar du ditt kök