My home / Inspiration / Guider / Värm upp med...
Kalle, 9, och en kompis kastar sig ut i familjens pool – som också värms av solpanelerna.

Värm upp med solen – och sänk räkningen!

Miljövänlig värme som samtidigt är billig? Visst är det möjligt! Vi guidar dig till det klimatsmarta sättet att sänka räkningen – genom egenproducerad solenergi.

Av: Monika Israelsson Foto: Nina Kindbro

”Från första maj till sista augusti sköter solen allt”

Namn: Thomas Äijä, 49 och Nina Kindbro, 48, Kalle, 9. Bor: Enhörna. Husfakta: 115 + 115 kvadratmeter, byggår 1967.

 

Solen värmer upp elementen, poolen, duschvattnet, tvättmaskinen och diskmaskinen hos familjen Äijä-Kindbro under hela sommarhalvåret.
– Från första maj till sista augusti sköter solen allt, säger Thomas.
Solvärme var ett logiskt steg för familjen som eldar med pellets och ved på vintern.
– Jag hörde mig för och läste på nätet om andra som har solvärme. Det kändes logiskt eftersom vårt hus ligger rakt mot söder, säger Thomas.

På taket på huset i Enhörna sitter tre solfångare med trettio vakuumrör vardera. I mitten av rören sitter en kopparkärna vars topp blir glödhet av solens strålar och värmer upp glykolblandat vatten som pumpas runt i en sluten krets. Solfångarkretsen ansluts i sin tur till en ackumulatortank med solslinga som värmer upp vattnet. Skulle det behövas går vatten ut i elementen också. Värmen lagras i tanken och räcker i flera dagar, även om det skulle bli mulet.
Solfångarna kostade 32 000 kronor. Thomas, som är elektriker, installerade dem själv.
– Det är inget jag rekommenderar om man inte vet vad man gör, säger han.

Solvärmen sköter sig själv. Men det händer att temperaturmätaren går i taket för att luft i rören har gjort att cirkulationen avstannat. Då måste Thomas upp på taket och lufta rören. En annan nackdel är att vakuumrören är sköra.
– Kommer det en fotboll upp på taket kan det klirra och när snön ligger tung blir man lite orolig, säger Thomas.
Men under de tre år som gått har allt hållit. Familjen vet inte hur mycket de sparat med hjälp av solvärmen, men känner sig nöjda med att slippa behöva elda under sommaren.
– Det var roligt att ta steget och förnya sig. Det är ju både en ekonomisk fördel och en chans att värna om miljön, säger Thomas.

Smarta-hem-solenergi06

Vad ska jag välja?

 

Lösning 1: värm huset med solpaneler

Vad? Solfångare genererar värme som kan användas till varmvatten och uppvärmning av huset.
Hur funkar det? Solens strålar värmer upp en cirkulerande frostsäker vätska genom solfångare på taket. Värmen överförs till en ackumulatorstank eller varmvatten-beredare, där den lagras tills du behöver den. Solfångare kan vara plana och glasade, oglasade (poolsolfångare) eller bestå av vakuumrör. När solvärmen inte räcker kombineras den ofta med ved/pelletspanna. Kombination med värmepump eller el- och oljepanna förekommer också.
Vad kostar det? En solvärmeanläggning som räcker till en tredjedel av ett genomsnittligt hushålls värme- och varmvattenbehov kostar 60 000-100 000 kr inklusive installation före rotavdrag, varav arbetskostnaden står för 30 procent.
Lönar det sig? Det beror på vilken uppvärmning du har i dag. Det kostar en hel del att installera men därefter blir uppvärmningen sommartid nästan gratis och solfångarna har lång livslängd. Om energipriserna stiger framöver kan du bli allt gladare att du skaffade solvärme. Om du passar på att byta till solvärme när du ändå byter varmvattenberedare blir merkostnaden som lägst.
Placering: Du får optimal effekt med ett tak som lutar 30-60 grader och är vänt mot söder.
Tänk på: Det finns många solfångare på marknaden. Välj en solfångare som är märkt med Solar Keymark eller som är P-märkt. P-märkningen betyder att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet. Bakom märkningen står SP, Sveriges tekniska orskningsinstitut.
Kan man få bidrag? Ja, rotavdraget gäller. Du får dra av 50 procent av arbetskostnaden i deklarationen.
Här kan du läsa mer: Branschorganisationen Svensk Solenergi har bra fakta kring solenergi och en lista över sina medlemsföretag: www.svensksolenergi.se.

Smarta-hem-solenergi07

TVÅ KOMPLETTA SOLFÅNGARPAKET:

Smarta-hem-solenergi01
1. Aquasol solfångare

Namn på paketet: Aquasol solfångare Big 8 L AR, teknikmodul Aquasol 500 EBR, valfri tillsatsvärme.
Vad ingår? Komplett paket för uppvärmning och varmvatten. Som tillsatsvärme när solvärmen inte räcker kan elpatron i soltanken användas. Värmepump, pellets-/vedpanna eller kamin kan också användas som tillsatsvärme. P-märkt och Solar Keymark-märkt.
Hur många kvadrat solfångare? 8,4 kvm.
Hur mycket räcker uppvärmningen till? Ungefär hälften av varmvatten-
behovet på årsbasis i en normalstor ny villa (eller upp till 30 procent av uppvärmning och varmvatten), enligt tillverkaren. Motsvarar cirka 3 900 kWh.
Pris inklusive installation: 89 671 kr efter rotavdrag.
www.aquasol.se

2. Svesol solfångare, premium 4-paket

Smarta-hem-solenergi03

Vad ingår? 10 kvadratmeter solfångare, allt fram till ackumulatortanken, styr, pump, reglering, rör och värmebärare. Solfångarna är Solar Key-märkta.
Pris: 48 750 kr. Installationskostnad tillkommer – hur mycket beror på hur taket ser ut och hur mycket arbete som behöver göras i pannrummet. Ett något mindre paket, med 8 kvadratmeter solfångare, är Favorit 4-paketet för 32 500 kr + installation.
Hur mycket räcker uppvärmningen till? 25–30 procent av uppvärmning och varmvattenbehovet, enligt tillverkaren.
www.svesol.se 

Lösning 2: spara el med solceller

Vad? Solceller som genererar el med hjälp av solens strålar.
Hur funkar det? Solen lyser på en tunn kiselplatta som omvandlar strålarna till elektricitet. En villaanläggning på 20 kvadratmeter kan generera cirka 3 000 kWh/år. Huvudandelen skapas på sommarhalvåret vilket gör att det ibland blir ett överskott då, medan det framför allt vintertid krävs tillskott från elnätet.
Vad kostar det? 20 kvadratmeter solceller kostar cirka 75 000 kronor att köpa och installera före rotavdrag. Om du är händig och försiktig kan du installera själv, men själva elanslutningen måste en elektriker göra.
Vad händer med överskottet? I dagsläget är det inte lönsamt att lagra elen själv, det krävs väldigt många batterier. Överskottet kan i stället säljas till din elleverantör genom att matas ut på elnätet. Du får viss ersättning, men oftast inte motsvarande vad du skulle spara på att använda elen själv. En statlig utredning pågår kring om/hur ersättningen kan höjas. Redan i dag finns elhandlare och elnätsägare som erbjuder full ersättning. Elhandlarna kan alla vända sig till, medan nätägarna bara ersätter kunder i deras eget område.
Hur mycket sparar jag? 3 000 kWh/år motsvarar 3 900 kronor årligen i besparing (baserat på ett elpris+nätpris på 1,30 kr/kWh). Med dagens elpriser tar det 15–20 år innan du fått igen din investering, förutsatt att du får full ersättning för elöverskottet.
Kan man få bidrag? Ja, sedan 2009 finns ett statligt stöd, som innebär att du kan få maximalt 35 procent av investeringskostnaden för solceller. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Stödet delas dock bara ut så länge pengarna räcker. Man kan i stället välja rotavdrag, vilket innebär mindre pengar men är mer säkert.
Tänk på: Solcellsmoduler är mycket känsliga för skuggning. Det räcker att ett hörn av en cell skuggas av skorstenen så får hela modulen, eller till och med flera moduler, sämre effekt.

Källa: Directenergy.se

 

TVÅ FÄRDIGA SOLEL-PAKET

1. Solcellspaket Svesol 5,2 kWpSmarta-hem-solenergi04

Panelernas yta: 34 kvadratmeter.
Förväntad årlig elproduktion: Cirka 4 700 kWh.

Pris inklusive installation: Cirka 90 000 kr efter rotavdrag. Ett mindre paket som ger cirka 3 000 kWh/år kostar cirka 70 000 kr inklusive installation, efter rotavdrag.

 

 

2. Solcellspaket Large, VattenfallSmarta-hem-solenergi05

Panelernas yta: 20 kvadratmeter.
Förväntad årlig elproduktion: 3040 kWh.
Pris inklusive installation: 68 500 kr efter rot-avdrag (kan köpas av alla – men kunder
i Vattenfall får 10 procent rabatt på priset). Finns också i mindre paket, pris från 37 150 kr efter rotavdrag.
www.vattenfall.se/sv/solceller.htm

 

 

Vill du sälja el du får över?

Dessa nätägare betalar full ersättning för elen från dig, vilket i praktiken betyder att de backar din elmätare för din överskottsel: Bergs Tingslags elektriska, Elektra nät, Gävle energi, Hamra besparingsskog, Hofors elverk, Härjeåns nät, Härnösand Elnät, Jämtkraft, Kramfors energiverk, Linde energi, Ljusdal elnät, Mälarenergi, Sandviken energi elnät, Sundsvall elnät, Söderhamn elnät, Utsikt, Åkab nät och dkog, Årsunda kraft och belysningsförening, Övik energi elnät.
De här elhandlarna kan du sälja överskottsel till oavsett var du bor: Bestel, Bixia, Dinel, Eon, Falkenberg energi, Fortum, Telge energi, Vattenfall.
Källa: Directenergy.se