My home / Inspiration / Trend / Plastbanta – Expertens...

Plastbanta – Expertens bästa tips för ett giftfritt barnrum

Hur mycket gifter har ditt barn egentligen på sitt rum? Barnrummet som ska vara en trygg plats kan bära på osynliga hot. My Home har fått expertens råd om hur du bäst kan plastbanta barnrummet.

Av: Janne Hallman Foto: Thinkstock

 

Cecilia Hedfors, tf avdelningschef på Miljögiftsavdelningen på Naturskyddsföreningen.

I många barnrum finns mängder av farliga ämnen, som forskare tror kan orsaka cancer, allergi, övervikt med mera. Men man kan ganska enkelt förbättra sin situation.
Cecilia Hedfors, tf avdelningschef på Miljögiftsavdelningen på Naturskyddsföreningen, har en hel lista med förslag på åtgärder man kan vidta.

– Det första man bör rensa ut är gammal elektronik som används som leksaker, till exempel gamla mobiltelefoner. Därefter gamla, mjuka leksaker, såsom dockor, bollar och plastdjur, som är köpta före 2007. Kläder är bra att köpa begagnat, eftersom kemikalierna har tvättas ut.

Och även om man kanske inte känner för att byta ut allt bohag mot ekologiska alternativ, så är det bättre att göra några förbättringar än att göra ingenting. Som att minska sin konsumtion och köpa färre saker av bättre kvalitet. Listan nedan visar på hur du kan tänka om du vill vara extra försiktig. Råden är dock generella, säger Cecilia Hedfors, eftersom det är omöjligt att veta exakt vad prylarna i hemmet innehåller.

 

Så plastbantar du barnrummet
  1. Undvik plastleksaker av mjuk karaktär, som mjuka plastdockor och halksockor. Mjukgjord plast kan släppa ifrån sig olika sorters hormonstörande ftalater.
  2. Köp Svanenmärkta leksaker eller motsvarande. Det är ovanligt att färgen på träleksaker innehåller skadliga ämnen, speciellt om leksaken är tillverkad inom EU. Äldre träleksaker och möbler med flagande färg ska man dock vara lite försiktig med då färgen kan innehålla bly.
  3. Köp kritor där leverantören kan visa testresultat utan tungmetaller, pennor utan organiska lösningsmedel och lekleror som inte är gjorda av PVC. Köp färger och lim som är vattenlösliga.
  4. Tvätta alla nya barnkläder och undvik plagg med tjocka plastiga tryck, som kan släppa ftalater.  Begagnade plagg som tvättats flera gånger är klart bättre, samt är miljövänligt med tanke på återvinningssyftet. Välj gärna miljömärkta eller ekologiska plagg om det går.
  5. Om du funderar på att köpa nya mattor, soffor eller fåtöljer ska du fråga i butiken efter möbler utan flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen. Konstskinn är ofta tillverkade av PVC och innehåller ftalater. 
  6. Köp Svanenmärkta eller TCO-märkta datorer och bildskärmar eller motsvarande.
  7. Byt ut madrassen i skumgummi till en i ett naturmaterial. Skumgummi kan släppa ifrån sig flamskyddsmedel och barnet spenderar många timmar i sängen.

 

 

 

 

Var finns kemikalierna?

Kemikalier hittas i extra hög utsträckning i barnens rum, där det ofta finns både plastleksaker och elektronikprylar. I dessa kan det finnas ftalater (används som mjukgörare i plastleksaker och förpackningar), Bisfenol A (återfinns förutom i leksaker också i konservburkar, plastflaskor, plastförpackningar och kvitton) och flamskyddsmedel (förutom i leksaker finns det i skumgummimadrasser, teknikprylar och i tyg på soffor och sängar).

 

Här är de vanligaste gifterna

Doftämnen: De flesta är starkt allergiframkallande och giftiga för vattenlevande organismer. Finns både naturligt i växter samt kemiskt framställda.

Flamskyddsmedel: Används för att försvåra antändningen av ett material och för att minska spridningen av en brand. Vissa kan ha reproduktionsstörande effekter och orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Ftalater: Används bland annat som mjukningsmedel i plast, färg, lim samt i diverse konsumentprodukter av plast. Ftalater kan tas upp av kroppen och störa fortplantningsförmågan.

I sotiazolinoner: Konserveringsmedel vars funktion är att hindra svamp- och mögelangrepp i produkter. Vissa är mycket allergiframkallande.

Nonylfenol: Giftigt och förbjudet inom EU, men kan förekomma i textilier såsom handdukar som importerats från länder utanför EU.

Tungmetaller: Kan bland annat bilda fria radikaler som kan skada DNA hos däggdjur. Silver bryts inte ner och är starkt bakteriedödande. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna.

 

KÄLLA: Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen

 

LÄS MER: Plastbanta ditt kök – här är 18 prylar du behöver