My home / Inspiration / Trend / Stänkmålat och flytande...

Stänkmålat och flytande färg – 16 favoriter

Stänkmålat och färger som flyter ut är en av de tydligaste trenderna just nu för 2016 – här är 16 favoriter från My Homes shop.